Magyar | English

Gyulai Zoltán

2010-2012-ig az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének PhD-hallgatója. Jelenleg ugyanott tart szemináriumokat. Érdeklődése főként a térpoétika, a térszemléletű interpretációs stratégiák, valamint a város mint szövegszerű kulturális jelenség különböző megjelenési formáira irányul. Publikációi jelentek meg James Joyce, George Orwell, Tandori Dezső és Szép Ernő művei kapcsán.

Cikkek