Magyar | English

Hódosy Annamária

Hódosy Annamária

Hódosy Annamária irodalomtudomány szakon végzett a Szegedi Tudományegyetemen, ahol azóta is oktatóként dolgozik. Tagja volt a posztstrukturalista irodalomtudományt Magyarországon népszerűsítő deKON csoportnak (1992-2004). PhD dolgozatát Shakespeare szonettjeiről írta 2001-ben. Fő kutatási területe a szexualitás, a nemek és a retorika viszonya az irodalomban és a populáris filmben. Jelenleg ökokritikával foglalkozik. Biomozi. Ökokritika és populáris film című könyve 2018-ban jelent meg. Számos tanulmánya található a deKON Könyvekben az Ictus/JATE Irodalomelméleti Csoport gondozásában, a Literatura és a Tiszatáj folyóiratokban és az Apertura, Film-Vizualitás-Elmélet e-folyóiratban.

Cikkek