Magyar | English

Kérchy Vera

Kérchy Vera

Kérchy Vera egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát Magyar nyelv és irodalom szakon, valamint Irodalomelmélet és Dráma- és színháztörténet speciális képzéseken, majd ugyanitt folytatott doktoranduszi tanulmányokat irodalomélet alprogramon. PhD disszertációját (a posztmodern színházelméletek és a dekonstrukciós performativitás-elméletek ütköztetéséről) 2012-ben védte meg. Kutatási területe: kortárs színház és film, posztmodern irodalomelmélet, performativitás-elméletek, színház és film intermediális kapcsolata, harcművészet-kuatatás (leginkább performativitás-elméleti vonatkozásaiban). Önálló kötete: Színház és dekonstrukció. A Paul de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai (Szeged: JatePress, 2014). Kilenc éve gyakorolja a hosszúlépéses yang stílusú taijiquan harcművészetét.

Cikkek