Magyar | English

Kovács Gábor

Kovács Gábor

Irodalomtörténész, a Pannon Egyetem MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszékének egyetemi docense. Fő kutatási területe a klasszikus magyar irodalom (1800–1919) és a poétikai irányultságú irodalomelmélet. Korábban megjelent könyvei: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete (2010), A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricœur válogatott tanulmányai (szerk., ford. Kovács Gábor, 2010), A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába (2011). Jelenleg a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj által támogatott „Gárdonyi Géza prózapoétikái” című kutatását folytatja. 2021-ben két monográfiája jelenik meg: Gárdonyi regényművészete (2021); Az alakmás az elbeszélésben. A narratív paralelizmus diszkurzív poétikája (2021).

Cikkek