Magyar | English

Az irodalom klímapolitikái (2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogarasi György

Előszó: az irodalom klímapolitikái
[HTML, PDF]

 

 

TANULMÁNYOK

 
Időjárás, éghajlat, környezet ‒ a (poszt)romantikus retorikában

Hódosy Annamária

Az ökogótikus vámpír: ökofóbia és/vagy kapitalizmuskritika a vérszívótörténetekben
[HTML, PDF]

Kovács Gábor

Egy szinesztézia jelentésének nyomában: a „fehér csend” szemantikája Jack London elbeszéléseiben
[HTML, PDF]

Kürtösi Katalin

„Szörnyű világ”: klímaproblematika Az ember tragédiájában
[HTML, PDF]

Mezősi Miklós

A vihar mint a filológia szolgálóleánya (Vörösmarty: A vén cigány és a Lear király-fordítás)
[HTML, PDF]

 
Égi és földi vizek ‒ a modern prózában

Csányi Erzsébet

Az égbolt mint néma jelbeszéd: a musili intellektuális próza égi tükreiről
[HTML, PDF]

Steinbachné Bobok Anna

Ember a vízben: Karel Čapek vízözön-víziói
[HTML, PDF]

 
Disztópikus ökofikciók ‒ a közelmúltból

Hajdu Péter

Mérgező környezet A szolgálólány meséjében, filmes adaptációiban és folytatásaiban
[HTML, PDF]

Houssem Hamrouni

Az ökológiai disztópia mint társadalomkritika
[HTML, PDF]

 

Et al. — Kritikai Elmélet Online 6: Az irodalom klímapolitikái (2021), szerk. Fogarasi György

ISBN: 978-963-306-841-0