Magyar | English

Antik nevetés (2015)

 

Antik nevetés picture

 

 

 

 

 

 

Pál Katalin

Előszó
[HTML, PDF]

 

 

ESSZÉK, TANULMÁNYOK

 
A nevetés és nevettetés antik formái

Arisztotelész

A rekeszizomról (De partibus animalium 3.10)
[HTML, PDF]

Friedrich Schlegel

A görög komédia esztétikai értékéről
[HTML, PDF]

Stephen Halliwell

A nevetés a görög kultúrában
[HTML, PDF]

 
Irodalmi elemzések

Tamás Ábel

Ovidius Horatiusa: a „nevetséges” mint hajtóerő az Ars Poeticában
[HTML, PDF]

Maria Plaza

„Solventur risu tabulae”: a megmentő nevetés Horatiusnál (Szat. 2.1.80-6) és Apuleiusnál (Aranysz. 3.1-11)
[HTML, PDF]

Tar Ibolya

A lukianoszi humor
[HTML, PDF]

Péti Miklós

„Mosolygott minden”: az antik nevetés visszhangjai Milton Elveszett Paradicsomában
[HTML, PDF]

 
A komikum filozófiai hagyományai

Hans Blumenberg

A protofilozófus (f)elbukik: a tiszta teória komikumához — a Thalész-anekdota recepciótörténete nyomán
[HTML, PDF]

Lydia B. Amir

A filozófia viszonya a komikumhoz: újraértékelés
[HTML, PDF]

 

 

RECENZIÓK

Antal Éva

A humor „filozófiája”, avagy a komikum tragikuma
(Lydia B. Amír, Humor and Good Life in Modern Philosphy: Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard)
[HTML, PDF]

Géró Györgyi

A nevető ember
(Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna szerk., Sokszínű humor)
[HTML, PDF]

Hajdu Péter

Mindenféle a római nevetésről
(Mary Beard, Laughter in Ancient Rome – On Joking, Tickling and Cracking Up)
[HTML, PDF]

Módos Ádám

Vad kutyák
(Louisa Shea, The Cynic Enlightment: Diogenes in the Salon)
[HTML, PDF]

Tar Ibolya

Egy rendhagyó komédiatörténet
(Volker Klotz, Andreas Mahler, Roland Müller, Wolfram Nitsch, Hanspeter Plocher, Komödie: Etappen ihrer Geschichte von der Antike bis heute)
[HTML, PDF]

Zolczer Péter

Humor: evolúció és kogníció
(Matthew M. Hurley, Daniel C. Dennett, Reginald B. Adams, Inside Jokes: using humor to reverse-engineer the mind)
[HTML, PDF]

 

 

 

Et al. — Kritikai Elmélet Online 2: Antik nevetés (2015), szerk. Pál Katalin

ISBN: 978-963-306-427-6