Magyar | English

Kovács György

Kovács György

Kovács György (1970) okleveles közgazda (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 1994), PhD (közgazdaságtudomány, 2010, értekezés címe: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok), szakcsoportvezető egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügytani Szakcsoport). Kutatási területei: magyar közgazdasági gondolkodás története, pénz- és pénzügyi elmélettörténet, protestáns szociáletika. Főbb publikációi: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok (2011); „Apáczai Encyclopaediája és az erdélyi közgazdasági gondolkodás kezdetei” (Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából, 3. köt., szerk. Somai József); „Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaság-politikában, különös tekintettel a XIX. század pénzügyi válságaira” (Kautz Gyula emlékkötet, szerk. Losoncz Miklós, Solt Katali, Szigeti Cecília, 2009).

Cikkek