Magyar | English

Plaza, Maria

A Stockholmi Egyetem Francia, Olasz és Klasszikus Nyelvek Tanszékének oktatója, latin lektora. Főbb kutatási területe a nevetés és humor a római irodalomban, különös tekintettel a római regényre és verses szatírára. Tudományos munkáiban a latin források szoros olvasását kombinálja a humor és nevetés modern elméleteinek eredményeivel. Doktori disszertációjában a nevetés és kicsúfolás gyakorlatait elemezte Petronius Satyriconjában (Laughter and derision in Petronius' Satyrica: a literary study, 2000). 2006-ban könyve jelent meg, amelyben Horatius, Persius és Juvenalis verses szatíráiban a humor funkcióit vizsgálta (The Function of Humour in Roman Verse Satire: Laughing and Lying). 2009-ben Persius és Juvenalis antológiát szerkesztett az Oxford Readings in Classical Studies sorozatban. Újabban az ókori történetírásban megjelenő morális koncepciókat kutatja, elsősorban C. Sallustius Crispus és Julius Caesar munkáiban.

Cikkek