Magyar | English

Gazdasági teológia (2013)

 

gazdasagi-teologia-pic

 

 

 

 

 

 

Fogarasi György

Előszó
[HTML, PDF]

 

 

ESSZÉK, TANULMÁNYOK

 
B. Franklin – W. Benjamin – M. Weber

Benjamin Franklin

Tanács egy ifjú kereskedőnek — egy öregtől
[HTML, Franklin - Tanács egy ifjú kereskedőnek - egy öregtől (372 letöltés) ]

Walter Benjamin

Samuel Weber

A pénz idő: gondolatok hitelről, válságról
[HTML, Weber - A pénz idő (678 letöltés) ]

Werner Hamacher

Bűntörténet (Benjamin vázlata: „A kapitalizmus mint vallás”)
[HTML, Hamacher - Bűntörténet (567 letöltés) ]

Michael Löwy

A kapitalizmus mint vallás: Walter Benjamin és Max Weber
[HTML, Löwy - A kapitalizmus mint vallás (1393 letöltés) ]

 

 
Elemzések Defoe-tól Kafkáig

Gyulai Zoltán

Katasztrófa, vallomás és rettegés Daniel Defoe Robinson Crusoe-jában
[HTML, Gyulai - Katasztrófa, vallomás és rettegés (373 letöltés) ]

Török Ervin

Irónia, idézet, közvetlenség (Henry Fielding: A néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete)
[HTML, Török - Irónia, idézet, közvetlenség (656 letöltés) ]

Fried István

Éles Árpád

Az építők kenyere: gazdasági-teológiai értelmezés A Kínai Fal építéséhez
[HTML, Éles - Az építők kenyere (333 letöltés) ]

 

 
Eszmetörténeti aspektusok

Hites Sándor

Isteni ökonómiák: a klasszikus brit politikai gazdaságtan és a kereszténység kapcsolatáról
[HTML, Hites - Isteni ökonómiák (453 letöltés) ]

Kovács György

Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében
[HTML, Kovács - Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében (668 letöltés) ]

 

 

RECENZIÓK

Feleky Gábor Attila

Metaökonómia — tükör által homályosan
(Tomáš Sedláček, A jó és a rossz közgazdaságtana: a Gilgames-eposztól a Wall Streetig)
[HTML, Feleky - Metaökonómia (738 letöltés) ]

Kocsis Ferenc

Irodalmi körkép, gazdasági kórkép
(Culture, Capital and Representation, szerk. Robert J. Balfour)
[HTML, Kocsis - Irodalmi körkép, gazdasági kórkép (299 letöltés) ]

 

 

 

Et al. — Kritikai Elmélet Online 1: Gazdasági teológia (2013), szerk. Fogarasi György

ISBN: 978-963-482-717-7