Magyar | English

Török Ervin

Török Ervin

Török Ervin (1977) az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék oktatója. Főbb kutatási területei: narratológia, szatirikus irodalom, film és irodalom határterületei. Doktori disszertációját Heinrich von Kleist drámáiból és esszéiből írta, 2006-ban jelent meg a Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe című jegyzete (társszerző Füzi Izabella). Narratológiai tárgyú tanulmányai valamint Kleist alkotásairól, szatirikus írásokról készült publikációi különböző folyóiratokban (Alföld, Literatura, Filológiai Közlöny stb.) és könyvekben jelentek meg.

Cikkek