Magyar | English

Berkes Tamás

Berkes Tamás

Irodalomtörténész, bohemista, komparatista (a közép- és kelet-európai összehasonlító irodalomtudomány művelője). 1986 óta az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, 2007 óta az MTA doktora, 2010 óta a Közép- és Kelet-Európai Osztály vezetője. Fő műve: „A cseh eszmetörténet antinómiái” (Budapest: Balassi, 2003). Legutóbbi könyve: „Ködképek a cseh láthatáron” (Pozsony: Kalligram, 2009).

Cikkek