Magyar | English

Hites Sándor

Hites Sándor

1998-ban végzett az ELTÉ-n, 2003-tól az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének kutatója. Doktori disszertációját (Elbeszélés, politika, történetírás: a történelmi regény a 19. században) 2005-ben védte meg. Tanított az ELTE-n, a miskolci és a kaposvári egyetemen. A 2012/13-as tanévben a kolozsvári egyetem vendégoktatója. Fő kutatási területe a 19. századi magyar próza, illetve az irodalmi emigrációk története. Jelenleg elsősorban az irodalom gazdaságtanával és a gazdaságtan irodalmával foglalkozik. Három önálló könyve jelent meg: Karátson Endre, Kalligram, Pozsony, 2011; „még dadogtak, mikor ő megszólalt”. Jósika Miklós és a történelmi regény, Universitas, Bp. 2007; A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Ulpius – JAK, Bp. 2004.

Cikkek