Magyar | English

Steinbachné Bobok Anna

Steinbachné Bobok Anna

Steinbachné Bobok Anna a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének doktori programjában szerzett doktori fokozatot. Tudományos érdeklődésének középpontjában a fordítástudomány, az animal studies, újabban az ökokritika áll. Elsősorban Karel Čapek prózai életművét és szövegeinek magyar nyelvű fordításait vizsgálja, de foglalkozott az állatok szerepének feltárásával Nemes Nagy Ágnes költészetében is. Publikációiban fontos szerep jut a klasszikus művek újraértelmezésének.

Cikkek