Magyar | English

S. Horváth Géza

S. Horváth Géza a veszprémi Pannon Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált docense, jelenleg az Intézet igazgatója. Kutatási területe a XVIII–XIX. századi európai próza (különös tekintettel Rousseau, Puskin, Karamzin, Victor Hugo, Dosztojevszkij műveire), regényelmélet, narratológia, a posztstrukturalizmus szöveg- és intertextualitás-elméletei, valamint a nyelvfilozófia kérdései (különös tekintettel Mihail Bahtyin nyelv- és prózaelméletére). Legutóbb megjelent könyve: S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében. A megtestesüléstől a groteszk testig. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 130 p. (ISBN: 978 963 693 530 6).

Cikkek